Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

Onderzoek Future Retail City Center

De expert groep ‘Future Retail City Center’ onderzoekt welke aanpak werkt als je meer bezoekers wilt trekken en consumenten langer wilt laten blijven. Op 7 maart 2018 presenteert DNWS tijdens een seminar de resultaten.

In vrijwel alle Nederlandse binnensteden werken lokale stakeholders samen om meer consumenten te trekken en de verblijfswaarde van het winkelgebied te verhogen. De aanpak kan hierbij variëren van bijvoorbeeld:

  • ruimtelijk (o.a. bereikbaarheid),
  • juridisch (o.a. verlichte regelgeving),
  • beleidsmatig (o.a. detailhandelsvisie),
  • procesmatig (o.a. samenwerkingsplatform),
  • marketing/technologisch acties (o.a. loyalty card/smart parking) en
  • financieel (o.a. huurincentives)

Maar iedereen worstelt daarbij met dezelfde vraag: leveren onze aanpak en plannen wel rendement op (te zijner tijd)?

De Expertgroep Future Retail City Center van Shopping Tomorrow is een onderzoek gestart naar de vraag: welke interventies (op lange termijn) hebben de meeste toegevoegde waarde voor (de stakeholders van) het winkelgebied. Het resultaat wordt samengevat in een praktische paper met goede en minder geslaagde praktijkvoorbeelden uit binnen-en buitenland die stakeholders kunnen helpen om weloverwogen keuzes te voor de gezamenlijke aanpak en acties.

Opzet onderzoek

De expertgroep verricht deskresearch (o.a. evaluatierapporten, casebeschrijvingen etc.) en houdt interviews. De internationale voorbeelden komen uit het Verenigd Koninkrijk en België, omdat in beide landen al veel voor Nederland bruikbare voorbeelden te vinden zijn. Ook zijn er goede wetenschappelijke contacten met deze landen.

Samenstelling expertgroep

De expertgroep bestaat uit vele experts met verschillende achtergronden, bijvoorbeeld de wetenschap, creatieve sector, retail innovatie tot en met de praktijk van het centrummanagement. Zij zien het belang van toekomstbestendige winkelgebieden en willen hieraan bijdragen:
professor Gary Warnaby (Institute of Place Management, Manchester Metropolitan University, UK), Sofie Van Herreweghe (lector Trendwatching, Hogeschool Gent, België) Ruth DeVreese (lector Digitale marketing, Hogeschool Gent, België), Farzad Ghaus, Martijn Verdult (Stad & Co), Jeroen Roose (HISA), Marieke Pieters (o.a. MVGM, PropertyLAB), René Hendriks (Bureau Aan Zee), Kjeld Vosjan (Vosjan Management op Maat) en Nienke van Gerwen (BRO) en Stefan van Aarle (Stadskracht).

De expertgroep kent een zgn. gastheer en voorzitter:

  • Gastheer: INretail (Marcel Evers en David Lansen)
  • Voorzitter: Hogeschool van Amsterdam (Jesse Weltevreden, Anne Risselada en Mayke Steeman).

Het toezicht op de voortgang en de inhoud is in handen van de stuurgroep:
Stuurgroepleden: Jan de Waal (CLICKNL), Marijke van Hees/Hester Bunnik (Retail Innovatie Agenda) en Jan van der Beek (Kamer van Koophandel)

Presentatie onderzoeksresultaten

Op 7 maart organiseert DNWS in samenwerking met vele anderen een seminar, waarbij de resultaten en een reeks prakijkvoorbeelden worden gepresenteerd. Locatie (onder voorbehoud): Kamer van Koophandel, Amsterdam. Medio januari volgt via de site en digitale nieuwsbrief meer informatie.

Lees hier meer over Shopping Tomorrow