Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

Speerpunten

Relevante content

De virtuele wereld wordt steeds belangrijker voor lokale bedrijven en instanties; in deze wereld is informatie (content) essentieel. Een bezoeker van een winkelgebied wil steeds meer (relevante) informatie vinden over winkels, restaurants, theaters, musea, evenementen en parkeermogelijkheden in zijn buurt. Denk aan actuele openingstijden, adressen, telefoonnummers, reviews, aanbiedingen, programma-aanbod, menu’s, reserveermogelijkheden etc.
Deze informatie bepaalt in steeds belangrijkere mate de ervaring van bezoekers van een winkelgebied. De eisen die worden gesteld aan deze informatie worden steeds hoger en daarom vindt platform DNWS het  belangrijk dat winkelgebieden hun content op orde hebben. Met name voor mkb-ondernemers die actief zijn in een winkelgebied blijkt het erg lastig te zijn om actuele content te leveren die relevant en aantrekkelijk is voor de bezoekers van hun winkelgebied. Bedrijfsgegevens moeten kloppen, openingstijden juist en acties en aanbiedingen niet al zijn verlopen. Content moet uitnodigen en nieuwsgierig maken, dus met weken lang dezelfde tekst en afbeeldingen sla je de plank mis.

Bij veel retailers zijn zowel hun productinformatie als informatie over hun bedrijf (vestigingsprofielen) doorgaans van slechte kwaliteit, onvolledig en worden ook niet up-to-date gehouden. Daarnaast moeten ondernemers deze informatie op meerdere (virtuele) locaties aanbieden. Synchronisatie van dergelijke gegevens is vaak niet mogelijk. In de praktijk betekent dit dat ondernemers hun gegevens op verschillende plekken steeds opnieuw moeten invoeren c.q. aanleveren, waardoor er al snel verschillen in informatie ontstaan. Een van de speerpunten van platform DNWS is daarom ervoor te zorgen dat winkelgebieden hun content op orde hebben. DNWS wil alle partijen helpen om te komen tot relevante, actuele en aantrekkelijke content. Daarom is DNWS gestart met het Open Data Platform. Hierdoor wordt de uitwisseling van deze informatie over diverse kanalen veel eenvoudiger.

Open Data Platform
Platform DNWS streeft naar het duurzaam vastleggen van informatie over het winkelgebied op basis van open standaarden. Als winkelgebieden dit voor elkaar hebben, kunnen zij zonder moeite en investeringen deze informatie gebruiken voor allerlei toepassingen die de ervaringen van bezoekers van het winkelgebied verbeteren. Denk aan websites, apps, stadsgidsen en –plattegronden, narrow casting systemen etc. We kunnen de meest fantastische websites of app’s ontwikkelen voor winkelgebieden met prachtige zoekmachines of winkelgidsen, maar als we niet in staat zijn voor de consument relevante informatie te verschaffen, dragen ze niet bij aan een verbetering van de winkelbeleving.

De eerste stap die DNWS heeft genomen om het Open Data Platform te realiseren, is de ontwikkeling van één standaard voor vestigingsprofielen en één standaard voor evenement- en productprofielen. Deze basisgegevens vormen de ‘koude’ data die de consument weliswaar niet direct gaat verleiden om naar een winkelgebied te komen, maar die nodig is om de ‘warme’ data, die deze verleiding wel biedt, te kunnen presenteren aan bezoekers van een winkelgebied. Dankzij deze standaarden wordt een verbeterde informatie-uitwisseling tussen ondernemers, derde partijen en consumenten mogelijk en wordt er veel dubbel werk voorkomen.
Deze standaarden zijn in samenwerking met TNO en diverse datagebruikers en –leveranciers ontwikkeld. Als basisinformatie op een goede manier beschikbaar komt, dan biedt dat volop kansen, bijvoorbeeld:

  • Internetbureaus en andere creatieve bedrijven kunnen apps ontwikkelen op basis van beschikbare informatie, als start-up initiatief in opdracht van gemeenten/ winkelgebieden;
  • Winkels, horeca en cultuur krijgen een impuls omdat winkelgebieden aantrekkelijker en levendiger worden door digitale verrijking van het winkelen+;
  • Gemeenten geven een impuls aan winkelgebieden door het beschikbaar stellen van basisgegevens en het faciliteren van economische activiteit.

Platform DNWS stimuleert het gebruik van deze standaarden door diverse partijen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf, winkelgebied of gemeente contact op met platform DNWS, via info@dnws.nl.