Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

Gastvrij én veilig? De ingrediënten én het recept!

De Eindhovense aanpak in coronatijd haalde direct de landelijke media. Onder de noemer ‘nieuwe’ binnenstad werken alle partijen in het centrum van meet af aan nauw samen. Een gezamenlijk ontwikkeld actieplan geeft iedereen richting en zorgt voor regie. Eindhoven heeft expliciet voor een positieve insteek gekozen. Dat wil zeggen: aanmoedigen, belonen en uitleggen wat wèl kan, in plaats van streng corrigeren en bestraffen van ongewenst gedrag. Eugène van Gerwen (Stad & Co) licht de succesfactoren van de aanpak in Yes we’re open uit eerste hand toe. Hoe is het actieplan tot stand gekomen? Welke partijen zijn erbij betrokken, waarom, hoe en wat doen ze? Hoe zorgen ze er samen voor dat zowel de sociale kant (gastheerschap), als de fysieke aanduidingen (straatmarkeringen) én de technische mogelijkheden (cameratoezicht) elkaar versterken? Interessant voor ieder winkel- en horecagebied in Nederland.   

 ‘De crisissituatie vraagt een crisisaanpak: zowel direct handelen als tegelijkertijd nadenken over fundamentelere vragen.’