Eerste hulp bij herstel en transitie

Handreiking en instrumenten voor herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Het raakt alle burgers en alle sectoren. Ook centrum- en winkelgebieden worden hard getroffen door de coronacrisis. Om de coronacrisis het hoofd te bieden, is het essentieel om zo snel mogelijk in beweging te komen met acties voor de korte én lange termijn. De verwachting is dat de coronacrisis het winkellandschap blijvend zal veranderen. Deze handreiking biedt steun aan gemeenten, centrummanagers en andere stakeholders in centrum- en winkelgebieden bij een succesvolle aanpak van de benodigde transitie en transformatie.

Een transitie kent meerdere fases. In deze crisistijd hebben ze deels te maken met de maatregelen tegen het coronavirus en deels met het vermogen om te anticiperen op de nieuwe werkelijkheid na de crisis. DNWS en de Retailagenda, hebben een raamwerk ontwikkeld met instrumenten waarmee centrum- en winkelgebieden per fase aan de slag kunnen. 

We onderscheiden vier fasen: Crisis, Pre-herstel, Herstel en Transitie & Transformatie. Het model is gebaseerd op het framework van Institute of Place Management

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Crisis

De huidige crisis wordt gekenmerkt door grote onzekerheden over de toekomst. In korte tijd zijn veel maatregelen getroffen waardoor een bezoek aan een centrum of winkelen drastisch is veranderd. Toch hebben veel winkels in Nederland de afgelopen weken een manier gevonden om open te blijven.

Binnen gemeenten ligt in deze fase de nadruk in eerste instantie op het implementeren van de steunmaatregelen en het communiceren en naleven van de landelijke maatregelen. In deze fase is onderling overleg met stakeholders heel belangrijk om zo in te kaart brengen wat de behoefte is van alle partijen en om na te gaan hoe de betrokkenen (financieel) ondersteund en geholpen kunnen worden. Zowel lokale overheden als centrummanagers kunnen dit overleg initiëren.

Inmiddels zijn er onderlinge afspraken gemaakt die verlichting bieden zoals het Steunakkoord Retailsector met betrekking tot het verlichten van lasten van huurders. De retailsector heeft als eerste een protocol ‘veilig winkelen’ opgesteld en doorgevoerd. Lokaal zijn er heel snel allerlei initiatieven ontstaan om plaatselijke ondernemers te ondersteunen, onder andere door lokale branding, de verkoop van vouchers en cadeaubonnen voor diensten in de toekomst en de eerste lokale online platformen zijn in rap tempo opgezet.

Onderstaande instrumenten en handreikingen zijn relevant voor fase 1