Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

StadsKracht

Branche:
Centrummanagement, Ruimtelijk onderzoek & advies

Bedrijfsgegevens:
Willem II-Straat 6 a
5038 BG Tilburg
06-23438415
https://www.stadskracht.nl

Contactpersoon:
Dhr. Stefan van Aarle
06-23438415
info@stadskracht.nl

Bedrijfsomschrijving

StadsKracht, opgericht in 2015 door Stefan van Aarle, is het resultaat van een lang gekoesterde wens om zijn passie voor retail en centrumgebieden uit te oefenen in een eigen onderneming. "Een centrum vormt een complex organisme waar op strategisch en operationeel niveau dagelijks uitdagingen liggen. In de samenwerking van alle stakeholders die ‘leven’ in een centrumgebied ligt mijn uitdaging".

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema’s (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen. Daarnaast is StadsKracht op locatie in binnensteden inzetbaar als regisseur. De laatste jaren bijvoorbeeld in Tilburg, Oosterhout en Arnhem.

Lees hier een interview met Stefan voor Platform31 en voor de Ondernemende Binnenstad (pagina 8 t/m 12).
 

Product/dienst

Centrummanagement
Steden kunnen niet zonder een professioneel beheer van een centrum. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren participeren in vrijwel alle Nederlandse centrumgebieden in een vorm van centrum-/ of binnenstadsmanagement.

Ondernemersfondsen
Projecten in binnensteden komen niet van de grond zonder financiële middelen. Tegenwoordig zijn collectieve financieringsmethoden in centra, met een verzamelterm ‘ondernemersfondsen’ genoemd, niet meer weg te denken. StadsKracht is actief bij het opzetten, faciliteren en het evalueren van fondsen.

Binnenstadsbeleid en centrumvisies
Succesvolle binnensteden en dorpscentra werken op basis van een krachtig beleidskader. Een lange termijn programma waarin de ‘stip op de horizon’ is vastgelegd. Ruimtelijk, functioneel en organisatorisch. StadsKracht draagt daaraan bij op strategisch en operationeel niveau. 

Transformatie
Winkelcentra en binnensteden veranderen in hoog tempo van plekken waar het enkel draait om winkels en ‘kopen’ naar plekken waar het ‘verblijven’ centraal staat. In de literatuur vaak omschreven als het proces van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Voor alle beleidsbepalers en -beïnvloeden is het zaak om over deze transformatie na te denken.Maar transformatie betekent op veel plekken ook simpelweg snijden in het winkelbestand. Met name in middelgrote centrumgebieden is er geen gezonde balans meer tussen aanbod en vraag. Vastgoedtransformatie is dan noodzakelijk. 

Retail en detailhandel
StadsKracht verricht al jarenlang diverse typen onderzoek in de retailsector, variërend van sectorale structuurvisies tot branchegerichte vraagstukken (zoals supermarkten). Concrete producten zijn bijvoorbeeld locatieonderzoeken en ruimtelijke onderbouwingen.

Doelgroepen

  • Overheden: lokaal, regionaal en provinciaal
  • Marktpartijen zoals retailers of vastgoedorganisaties
  • Intermediairs zoals centrummanagement, ondernemersfondsen, ondernemersverenigingen en belangenorganisaties voor vastgoed

Meerwaarde winkelgebieden

  • Overheden: wie kiest, wordt gekozen. Een actueel en duidelijk beleidskader is nodig om koers te houden in de binnenstad. Realiteitszin staat daarbij voorop. Niemand heeft iets aan luchtkastelen.
  • Marktpartijen: niet alleen een overheid hoort middels beleid kaders te scheppen, ook marktpartijen zoals retailers en eigenaren van commercieel vastgoed opereren in een dynamische wereld en zijn genoodzaakt scherpe keuzes te maken. Voor een retailers als het gaat om assortiment en locatie, voor een eigenaar in termen van portfolio en huurprijsbeleid.
  • Intermediairs: centrummanagement met een vorm van collectieve financiering is niet meer weg te denken in het speelveld van binnensteden. In economisch goed presterende gebieden wordt in goede harmonie samengewerkt. 
Thema's/onderwerpen
Stadsregie, Leegstand, Funding/ondernemersfondsen, Centrummanagement, Ruimtelijke economie, Lokale samenwerking

Cases / portfolio

  • Referenties StadsKracht

    Bekijk hier de referenties.

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.