Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Stad & Co

Branche:
Centrummanagement, Ruimtelijk onderzoek & advies, Bedrijfsadvies

Bedrijfsgegevens:
Prins Hendrikkade 48 N
1012AC Amsterdam
020-2602626
http://www.stadenco.nl/

Contactpersoon:
Dhr. Farzad Ghaus
06 19666519
farzad@stadenco.nl

Bedrijfsomschrijving

Stad & Co is gespecialiseerd in projecten, activiteiten en onderzoeken die winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen en buurten economisch en sociaal sterker maken. Onze drijfveer is simpel en ambitieus tegelijk: samen de stad mooier maken. Hoe? Door mensen en partijen te verbinden en met alles wat we in huis hebben te steunen bij het verbeteren van hun eigen omgeving. Al onze kennis delen we daarbij graag vrijuit. Doel van ieder vraagstuk of project is zoveel mogelijk verbetering, vooruitgang en voordeel te creëren voor alle betrokken mensen en organisaties. Onze inspanningen zijn er daarom altijd op gericht anderen het beste uit zichzelf te laten halen en collectief échte en merkbare verbeteringen te realiseren. We gaan daarvoor persoonlijke en duurzame relaties aan en we werken resultaatgericht samen op basis van vertrouwen.Onze aanpak is altijd inhoudelijk, innovatief én maakt gebruik van de energie die ontstaat wanneer iedereen samenwerkt aan een doel. 

Doelgroepen
Stad & Co werkt voor ondernemers(verenigingen), BIZ’en, vastgoedeigenaren en  overheden.

Product/dienst
 • winkelgebieds- en centrummanagement
  • Een krachtige en ervaren winkelgebieds- en centrummanager betekent vaak een wereld van verschil. Stad & Co helpt onder meer de gemeenschappelijke behoeften, belangen en doelen van alle gebiedspartners te bepalen - de basis voor samenwerking en planvorming.
 • BIZ
  • Met een bedrijveninvesteringszone (BIZ) investeren álle ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit van hun gebied. Stad & Co helpt met oprichten: van draagvlak tot actieplan.
 • streetbranding
  • Een authentiek, geloofwaardig en collectief streetbrand vergroot en versterkt de aantrekkingskracht en de herkenbaarheid van winkel- en horecagebieden. Stad & Co heeft een succesvolle methodiek om ‘te branden’. 
 • compaan
  • compaan is een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking in winkelgebieden en op bedrijventerreinen: integraal, flexibel, multichannel en vraaggericht! Alle partijen werken 24/7 on- en offline samen aan meer veiligheid, kwaliteit en economische ontwikkeling. Stad & Co helpt de compaan community te bouwen.
 • onderzoek en beleid
  • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek: pijlers onder een effectieve aanpak. Stad & Co zet het op, voert het uit, analyseert en adviseert.
 • stagestraat
  • In de Stagestraat lopen jonge mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders en herintreders stage in winkels en horeca, bij dienstverleners én in de buitenruimte. Stad & Co is spin in het web en maakt de matches.
 • innovatie en technologie
  • Innovatie is een middel, geen doel. Succesvol innoveren vraagt om pioniersgeest én een duidelijk beeld van de behoefte(n) aan vernieuwing. Stad & Co organiseert onder meer het proces.

Relevantie winkelgebied
Concreet adviseert en ondersteunt Stad & Co:

 • ondernemers die samen met andere partijen (willen) werken aan verbetering van hun ondernemingsklimaat; in binnensteden, dorpscentra, winkel- en horecagebieden, bedrijventerreinen en buurten;
 • vastgoedeigenaren die samen met andere partijen (willen) werken aan economisch vitale winkel- en horecagebieden met een prettig leefklimaat;
 • overheden die samen met andere partijen (willen) werken aan draagvlak voor beleid en slagkracht voor beleidsrealisatie.
Thema's/onderwerpen
Leegstand, Funding/ondernemersfondsen, Consumentenonderzoek, Citymarketing, Online community, Beleidsadvies, Merkwaarde winkelgebied, Centrummanagement, Projectmanagement, Ruimtelijke economie, Lokale samenwerking

Cases / portfolio

Momenteel zijn er geen cases beschikbaar.

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.