Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Majolée Retail Vastgoed Advies

Branche:
Ruimtelijk onderzoek & advies

Bedrijfsgegevens:
Keerkade 9
3831 SN Leusden
06-51561650
http://www.majolee.nl/

Contactpersoon:
Dhr. Marc Majolee
06-51561650
info@majolee.nl

Bedrijfsomschrijving

Sinds juni 2010 ben ik werkzaam vanuit mijn eigen bedrijf Majolee RetailVastgoedAdvies. Daarvoor heb ik gedurende 20 jaar gewerkt bij adviesburo’s in de ruimtelijke economie en projectontwikkelaars met als focus de (her)ontwikkeling van winkelgebieden. De integrale beleids-, plan- en visievorming en begeleiding van trajecten om te komen tot aantrekkelijke en toekomstbestendige binnensteden en winkelgebieden zijn mijn drijfveer en primaire werkterrein.

Product/dienst

Ik lever ruimtelijk-economisch advies, conceptontwikkeling en implementatie van advies, interim- en projectmanagement op gebied van retail(vastgoed) en leisure. Dit advies omvat marktonderzoek, beleids- en haalbaarheidsstudies, brancherings-vraagstukken, detailhandelsvisies, planpresentaties, conceptontwikkeling en (stedelijke) herontwikkelingsopgaven (t/m VO). Daarnaast ondersteun ik bij acquisitie, selecties en prijsvragen. Op ad hoc basis of via (interim)management en procesbegeleiding. 

Doelgroep
Mijn werkterrein zijn de ruimtelijke ordening, economische zaken en stedenbouw. Ik werk in opdracht voor of bij gemeenten, provincies, belangenorganisaties (INretail, Platform31, centrummanagement), collega-adviesburo’s en vastgoedorganisaties (projectontwikkelaars en beleggers). Dit doe ik zowel in eigen beheer als in samenwerking met of via inhuur van derden.

Meerwaarde voor winkelgebieden
In mijn werk stel ik de gebruiker centraal. Ik ben sterk in de initiële fase van projecten. Mijn doel is het koppelen van beleid en praktijk, de implementatie, altijd op basis van inhoud. Ik streef naar kwaliteit in advies, visie en proces.

Thema's/onderwerpen
Leegstand, Bewegwijzering, Stadsregie

Cases / portfolio

Momenteel zijn er geen cases beschikbaar.

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.