Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Kadaster

Branche:
Stadsregie, Projectmanagement

Bedrijfsgegevens:
Hofstraat 110
7311 KZ Apeldoorn
088-183 20 00
https://zakelijk.kadaster.nl/centrumgebieden

Contactpersoon:
Mevr. Sandra Suijkerbuijk
06 50938583
sandra.suijkerbuijk@kadaster.nl

Bedrijfsomschrijving

Omdat een gemeente ook eigen belangen heeft, begeleidt het Kadaster als onafhankelijke partij de samenwerking tussen eigenaren en gemeente én de samenwerking tussen eigenaren onderling. Vanwege onze onafhankelijke positie komt er meer informatie op tafel dan wanneer de gemeente de contacten onderhoudt. 
Het kan over een klein aantal eigenaren gaan maar bij versnipperd grondeigendom gaat het vaak over een fors aantal eigenaren. Door onafhankelijke begeleiding ontstaat gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende partijen en daardoor hebben de betrokken partijen meer vertrouwen in én begrip voor elkaar.
Het bewaken van deze gelijkwaardigheid en het onderling vertrouwen vergt een specifieke aanpak én continue aandacht. 

Product/dienst

Als er een ruimtelijk probleem is, zoals een centrumgebied wat compacter moet worden, waarbij meerdere eigenaren nodig zijn om het resultaat te bereiken, dan is het Kadaster een logische partner. Kernwoorden:

 • samenwerken met eigenaren (coaching eigenaren en gemeente) 
 • gelijkwaardigheid, vertrouwen en onderling begrip
 • concreet en gericht op uitvoering
 • meer dan 100 jaar ervaring in het bij elkaar brengen van partijen
 • waarborgen rechtszekerheid in hele traject
 • schat aan data die we inzetten om de emotie uit het gesprek te halen 

Doelgroep(en)

Gemeenten, ondernemersverenigingen, BIZ, vereniging van vastgoedeigenaren

Meerwaarde winkelgebieden 

Samenwerken met eigenaren, proces- en projectmanagement, dataspecialist, Kadasterspel.

Thema's/onderwerpen
Leegstand, Ruimtelijke economie, Projectmanagement, Stadsregie, Lokale samenwerking

Cases / portfolio

 • Case Bodegraven
  In Bodegraven het compacter maken van het winkelgebied gezien als een belangrijke voorwaarde om de leegstand te bestrijden en een toekomstbestendigheid van het centrum te vergroten. Dit is verwoord in de Visie Bodegraven Centrum, die eind 2016 is vastgesteld. De insteek van de Gemeente Bodegraven – Reeuwijk was om de vastgoedeigenaren collectief te betrekken bij uitwerking van de visie en in het maken van een uitvoeringsagenda. Het Kadaster heeft hiervoor opdracht gekregen, omdat zij zonder belang en met kennis van eigendomsposities en belangen van eigenaren, een proces met vastgoedeigenaren kan begeleiden. 

  Om te leren welke competenties noodzakelijk zijn bij samenwerking, meer inzicht te krijgen welke inhoudelijke voordelen samenwerking kan opleveren en ook gevoel te krijgen bij de opvatting van ondernemers en eigenaren waar de grenzen van het kernwinkelgebied liggen, heeft het Kadaster ervoor gekozen om een op maat gemaakt simulatiespel te maken voor eigenaren van het centrum van Bodegraven. 
  Lees hier het rapport Samenspel in Bodegraven.
   

  Model voor succesvolle samenwerking met vastgoedeigenaren
  Leegstand in centrumgebieden blijkt structureel. We weten allemaal dat voor een goede leegstandsaanpak het gezamenlijk optrekken van gemeente, ondernemers en eigenaren onmisbaar is. Veel gemeenten hebben echter moeite met het aan tafel krijgen van de eigenaren. Het Kadaster heeft samen met de Provincie Zuid-Holland, VNG en tien gemeenten een model voor succesvolle samenwerking met vastgoedeigenaren ontwikkeld. Dit model is gelanceerd tijdens de Dag van de Stad in Den Haag 2019.
  Lees hier de brochure.

   

  Ervaring leegstandverordering
  In Zuid Holland hebben een aantal gemeenten een leegstandsverordening. De ervaringen met deze verordening zijn gebundeld in een brochure. 
  Lees hier brochure.

   

  Blogs van het Kadaster
  ‘Over vastgoedeigenaren bestaan veel vooroordelen’
  ‘Stimuleer je eigenaar’
  ‘Ken je eigenaar’

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.