Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

In Je Kracht

Branche:
Netwerkorganisatie

Bedrijfsgegevens:
Jansbuitensingel 7 7
6811AA Arnhem
026 844 86 82
https://www.ijk-professionals.nl

Contactpersoon:
Mevr. Leda Koemans
06 83675912
info@ijk-professionals.nl

Bedrijfsomschrijving

In Je Kracht is een initiatief van Ik Onderneem! en BRO en vormt een brede netwerkorganisatie van professionals. Alle professionals binnen het netwerk van In Je Kracht zijn werkzaam en/of hebben ervaring met de werkzaamheden, opgaven en thema’s uit diverse winkelgebieden.

De uitdagingen waar winkelcentra, dorpskernen en binnensteden voor staan, zijn in de afgelopen jaren enorm veranderd en met name complexer geworden. Waar voorheen een goede activiteitenkalender, bloembakken en kerstverlichting volstond, is er nu een diversiteit aan acties nodig om de gebieden op niveau te houden. Ontwikkelingen zoals de veranderende rol van detailhandel, het veranderende consumentengedrag, functiemenging, transformatie-opgaven en smart-city vraagstukken vragen om een andere aanpak: andere competenties en een andere organisatievorm.

IJK, een initiatief van Ik Onderneem! en BRO, speelt in op deze veranderingen. IJK vormt een netwerkorganisatie van diverse professionals uit de praktijk, met ieder zijn/haar eigen competenties. Door het organiseren van een juiste match tussen de opgaven in de winkelgebieden en professionals met de juiste competenties, wordt een meerwaarde behaald voor uw winkelgebied. De professionals uit het netwerk van IJK worden ingezet op de werkvelden waar zij kennis en expertise over beschikken. Bovendien biedt IJK een flexibele samenstelling van de uitvoeringsorganisatie. Bij verandering van de vraagstelling in uw winkelgebied, is wellicht de inzet van andere competenties gewenst. Via IJK bent u verzekerd van een professional met de kwaliteiten om met uw actuele uitdagingen in een winkelgebied aan de slag te gaan.

Product/dienst

In Je Kracht biedt u een volledig pakket om aan de slag te gaan met uw centrumgebied. Te beginnen bij het bepalen van de centrale opgaven, gevolgd door een match van de juiste uitvoeringsorganisatie en na een half jaar evalueren wij met u of aanpassing van de organisatie nodig is. Afhankelijk van uw behoefte bieden wij onze diensten aan.

Vraagstelling bepalen
Om een goede match te kunnen maken is een scherpe vraagstelling essentieel. In een aantal gesprekken met stakeholders formuleren wij de vraag en vertalen deze naar de benodigde expertise.

Match professional(s)
Op basis van de geformuleerde vraagstelling, door IJK of door uzelf, gaan wij aan de slag met het vinden van de juiste match voor de uitvoering, qua expertise, rol(len), capaciteit en vaardigheden.

Kennisontwikkeling
IJK garandeert u een professionele uitvoeringsorganisatie. De IJK professionals zijn geselecteerd op basis van ervaring en competenties. Met het jaarprogramma van IJK blijven de professionals zich verder ontwikkelen.

Begeleiding vervolg
Na de match laat IJK u niet zomaar los. Samen met u en de professional(s) evalueren wij na ongeveer een half jaar of de vraagstelling is veranderd. Op basis van deze evaluatie beoordelen we of aanpassing van de organisatie nodig is.

Doelgroepen

In Je Kracht is bedoeld voor professionals in winkelgebieden zoals centrummanagers, projectleiders en programmamanagers met een centrum(brede)-opgave. Wij onderscheiden daarin de rollen: Regisseur (strategisch), verbinder (ondernemerscoach), facilitair (huismeester) en marketing.

Aan de andere kant is In Je Kracht de partij die centrumorganisaties (centrummanagementorganisatie, gemeente) helpt om de juiste professional of team van professionals voor de opgave te zoeken. Dit houdt in dat wij ook helpen bij het articuleren van de vraag om tot een juiste match te komen. 

 • Professionals in winkelgebieden
 • Centrum-organisaties
 • Gemeenten
 • Vastgoedpartijen

Relevantie winkegelbieden
Waarom In Je Kracht?
In Je Kracht (IJK) maakt connecties op maat! Voor elke uitdaging in uw centrumgebied zoeken wij uit ons netwerk de juiste professional(s) om hiermee aan de slag te gaan.
Wij bieden:

 • Alle IJK-professionals werken op zelfstandige basis.
 • Professionals in netwerk blijven ontwikkelen in kennis en ervaring.
 • Elke professional is geselecteerd op basis van ervaring en kwaliteiten.
 • Ondersteuning bij het formuleren van de vraag voor uw winkelgebied.
 • Blijft betrokken om het uitvoeringsteam naar behoeft en vraag aan te passen. Zo bent u in staat om mee te bewegen met de veranderingen in de markt.
 • Continuïteit van de uitvoering, doordat altijd back-up is georganiseerd.
 • In Je Kracht zorgt dat de  professional aan kan sluiten op het netwerk en daarmee profiteert van actuele kennis van zaken die bijdragen aan de ontwikkeling en groei van deze professional, ook als die al bij u in dienst is.
Thema's/onderwerpen
Centrummanagement, Lokale samenwerking, Stadsregie, Leegstand, Merkwaarde winkelgebied, Online aanwezigheid, Klantinformatie en -binding, Beleidsadvies, Ruimtelijke economie, Projectmanagement

Cases / portfolio

 • In Berkel Enschot is de eerste match gemaakt met Han Nieuwesteeg

  IJK heeft de eerste echte match gemaakt door in oktober 2019 Han Nieuwesteeg te introduceren in Berkel-Enschot. De ondernemers uit het bestaande winkelcentrum Eikenbosch gaan begin 2020 verhuizen naar het nieuwe Koningsoord. Een uitdagende opgave waar veel bij komt kijken. Han Nieuwesteeg gaat de overgang van ‘oud naar nieuw’ begeleiden. 
  Lees meer

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.