Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Broekhuis Rijs & De Gier Advisering (BRDG Advies)

Branche:
Projectmanagement, Ruimtelijk onderzoek & advies

Bedrijfsgegevens:
Wederik 1
9801LX Zuidhorn
(0594) 528 358
https://brdgadvies.nl/

Contactpersoon:
Dhr. M.P.F. de Gier
06-23607682
info@brdgadvies.nl

Bedrijfsomschrijving

Sinds begin 2020 bestaat BRDG Advies uit een driemanschap, te weten Bert Broekhuis, Janny Rijs en Mischa de Gier. Samen beschikken wij over een schat aan ervaring in politieke, bestuurs- en bedrijfsbesluitvormingsprocessen. Broekhuis Rijs Advisering koppelt een persoonlijke benadering aan een uitstekende lokale kennis. Als bureau zijn wij met name, maar niet uitsluitend actief in Noord- en Oost Nederland.

Detailhandelsbeleid en marktberekeningen rekenen we tot onze core business. Daarnaast specialiseren wij ons in transformatie- en herstructureringsprocessen en actieplannen binnen centra. Daarbij maken we complexe processen werkbaar en gaan moeilijke gesprekken niet uit de weg. Stakeholders een spiegel voorhouden, maar ook met ze meedenken en meerekenen om te komen tot concrete oplossingen; dat is wat we graag doen. Lokaal maatwerk met gedegen kennis.

De werkwijze van Broekhuis Rijs Advisering is gebaseerd op een heldere filosofie. Deze wordt gekenmerkt door:

 • Persoonlijke benadering
 • Hechte samenwerking met opdrachtgever
 • Creativiteit en vooruitstrevendheid
 • Doen wat je belooft
 • Open communicatie en samen met betrokkenen
 • Benen op de grond: geen luchtkastelen
   
Product/dienst

BRDG Advies opereert zowel in de onderzoeks- en visievormende fase (‘de voorkant’) als in de uitvoeringsfase van processen. Juist deze samenhang maakt dat wij in de visiefase rekening kunnen houden met de uitvoerbaarheid en in de uitvoeringsfase ons op het einddoel kunnen blijven richten.

De voorkant: 

 • Detailhandels- en horecabeleid, centrum- en gebiedsvisies;
 • Gedegen onderzoek naar actuele marktsituaties en het functioneren van winkelgebieden, via o.a. distributie-planologische analyses, koopstromenonderzoek en onze eigen functioneringsscan;
 • Opstellen actieplannen voor toekomstbestendige winkelgebieden en ondernemers.

De uitvoeringsfase:

 • Begeleiding clustering-,  transformatie- en herontwikkelingsprocessen;
 • Actieve aanbodversterking en leegstandsaanpak
 • Ontwikkelen stimuleringsregelingen
 • Stimuleren professioneel ondernemerschap, via onder andere presentatie&profileringsscans, gastvrijheidstrainingen, samenwerkingsmodules, verbeterprojecten in de openbare ruimte
 • Professionaliseren ondernemers- en vastgoedverenigingen: introductie BIZ, formuleren programma’s.​​​​​

Kijk hier voor een overzicht van onze concrete producten.


Doelgroepen
BRDG Advies heeft als opdrachtgevers gemeenten, provincies, ondernemers- en vastgoedverenigingen, retailbedrijven en ontwikkelaars.

Relevantie voor winkelgebieden
Winkelgebieden zijn de centrale focus van BRDG Advies. Onze producten richten zich primair op het toekomstbestendig maken en houden van winkelgebieden en het stimuleren van goed ondernemerschap daarbinnen. Belangrijke elementen die daarin centraal staan:

 • Een heldere basis (visie) die voor alle stakeholders duidelijk zijn;
 • Een proces waarin lokale spelers betrokken zijn een bijdrage kunnen leveren;
 • Grondige kennis van de markt, op macro-, regionaal maar ook zeker op lokaal niveau;
 • Niet stoppen bij de visie: juist  de doorvertaling naar actieplannen en het uitvoeren van die actieplannen is een cruciale stap richting gezonde winkelgebieden;
 • Samenhang tussen de ruimtelijk-economische structuur en het functioneren van het individuele bedrijf.
Thema's/onderwerpen
Leegstand, Stadsregie, Koopstromenonderzoek, Beleidsadvies, Centrummanagement, Projectmanagement, Lokale samenwerking, Ruimtelijke economie, Consumentenonderzoek

Cases / portfolio

 • Kijk hier voor een overzicht van onze opdrachtgevers of volg ons op LinkedIn.

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.