Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

BRO

Branche:
Projectmanagement, Ruimtelijk onderzoek & advies, Centrummanagement

Bedrijfsgegevens:
Bosscheweg 107
5282WV Boxtel
0411-850400
https://www.bro.nl/

Contactpersoon:
Mevr. Nienke van Gerwen
06 21578161
Nienke.van.Gerwen@bro.nl

Bedrijfsomschrijving

Wij zijn bij uitstek verbinders van private ambities en publiek belang, in een snel veranderend voorzieningenlandschap. Onze retaildeskundigen en (plan)economen werken aan onderzoek, planvorming en proces. Een belangrijk accent in onze advisering ligt bij ontwikkelingen op het gebied van detailhandel, horeca, leisure, cultuur, bedrijven, kantoren, onderwijs, zorg en wonen. 

  • We staan overheden bij in het maken van ruimtelijk-economisch visies en beleid voor centrumgebieden, binnensteden, retail, horeca en voorzieningen. 
  • We begeleiden retailers, ontwikkelaars en ondernemerscollectieven (centrummanagementorganisaties, ondernemersverenigingen, ondernemersfondsen, BIZ’en) in het tot werkelijkheid maken van hun ambities, ideeën en projecten. 

We begrijpen wat er in centrum- en winkelgebieden leeft en spreken de taal van de ‘gouden cirkel’ (van ondernemers, eigenaren en gemeenten tot met bewoners, kunst, cultuur en maatschappelijke instellingen). Ruimtelijk-economisch, functioneel en/of ontwerpend onderzoek zijn altijd ons startpunt, net als onze kennis van juridische, planologische, stedenbouwkundige en financiële voorwaarden. 

Product/dienst

Onze advieslijnen zijn:

  • Functieonderzoek: detailhandel, horeca, leisure, cultuur, wonen en zorg;
  • Advisering ladder voor duurzame verstedelijking;
  • Regionale en lokale visies/beleid en lokale Retailagenda’s;
  • Binnenstedelijke advisering (omgevings-)visie, plannen, inrichtingsplannen, ruimtelijk-economische visies
  •  Kwartiermakerschap en uitvoeringsprogramma’s;
  • Ondernemersfondsen en versterken organisatiegraad in centrumgebieden;
  • Gebiedsontwikkeling, transformaties en compacte centra.

Ddoelgroepen
Onze opdrachtgevers zijn zowel projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, centrummanagement organisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven en particulieren, als landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden.

Thema's/onderwerpen
Leegstand, Stadsregie, Funding/ondernemersfondsen, Koopstromenonderzoek, Beleidsadvies, Centrummanagement, Projectmanagement, Consumentenonderzoek, Lokale samenwerking, Ruimtelijke economie, Compact maken centrum

Cases / portfolio

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.