Close Menu
Meeting

Meeting

winkelgebied + mobiel

winkelgebied + mobiel

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Areaal Advies

Branche:
Vastgoedadvies, Ruimtelijk onderzoek & advies

Bedrijfsgegevens:
Driebergseweg 26
3708JC Zeist
0343- 880 960
https://www.areaaladvies.nl

Contactpersoon:
Mevr. Ellen Borgmeijer
06-10557502
e.borgmeijer@areaaladvies.nl

Bedrijfsomschrijving

De adviseurs van Areaal Advies werken met veel plezier aan het verbeteren van winkelgebieden, elk met hun eigen specialisme op het gebied van ruimtelijke economie, vastgoed en geografie. Als een vraagstuk echt complex wordt, komen wij het best tot ons recht. Door onze ervaring met interim werk bij gemeenten, bewegen we ons soepel door de bestuurlijke besluitvorming. We hebben passie voor het vak en zijn een partner met wie het prettig samenwerken is.

We zijn actief in gebieden waar het ‘niet lekker loopt’. Wat is de oorzaak en wat hebben de betrokkenen voor ogen? We praten met stakeholders en doen statistisch onderzoek. Dit leidt tot een strategische visie mét een realistisch uitvoeringsprogramma. Duidelijke stappen en samenwerking met een heldere taakverdeling geeft een blijvend resultaat! 

Doelgroepen
Areaal Advies werkt voor overheden, woningcorporaties, vastgoedeigenaren, BIZ’en, warenmarkten, ondernemersverenigingen en centrum-organisaties. 

Product/dienst
 • Ruimtelijk-economisch onderzoek en advies
  Vanuit het samenbrengen van alle stakeholders, het luisteren naar pijnpunten en wensen, maken we een analyse en stellen een realistische en inspirerende visie op. We zorgen voor instrumenten om deze tot uitvoering te brengen, zoals procesmanagement, centrummanagement of passantenonderzoek. Ook kunnen we beleid en subsidieregelingen opstellen, uitvoeren of evalueren. Denk hierbij aan een gevelfonds, inzet van een verplaatsingscoach, acquistiecoach- of transformatiecoach.
 • Vastgoedbeheer, assetmanagement en organisatieadvies om de juiste kandidaten voor bedrijfsruimte te selecteren, passend binnen een brancheringsplan met een realistische huurprijs voor panden met een uitnodigende uitstraling voor het winkelend publiek. 
 • Interim & detachering: een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is bij gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren.

Relevantie voor winkelgebieden 

 • Een blijvend verschil maken in een winkelgebied, dát is waar we naar streven en waar we goed in zijn. Onze ervaren adviseurs halen alles uit de kast om de verbeterstrategie die we samen met alle betrokkenen hebben opgesteld, uit te voeren. We geven richting en houden de partijen op koers, ook als er soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt om het doel – een florerend winkelgebied - te bereiken.   
 • We gaan verder dan symptoombestrijding. Een gedegen onderzoek gaat aan onze adviezen vooraf, waarbij we niet alleen kijken naar de cijfers, maar juist naar de mens daarachter, ieder met zijn eigen verwachtingen, hoop, twijfels, dromen en wensen. 
 • Aan de hand van het door ons ontwikkelde Achtfacettenmodel analyseren we het winkelgebied op zichzelf en in vergelijking met andere gebieden. De uitkomsten verwerken we in aantrekkelijke, inspirerende rapportages met heldere adviezen en een realistisch uitvoeringsprogramma.
Thema's/onderwerpen
Leegstand, Stadsregie, Beleidsadvies, Centrummanagement, Projectmanagement, Lokale samenwerking, Merkwaarde winkelgebied, Consumentenonderzoek, Ruimtelijke economie

Cases / portfolio

 • Bekijk voorbeeldcases en werk op de website van Areaal


  Publicaties:

  Download hier het artikel 'Baas in eigen BOG!'

  Overige publicatie (niet als download beschikbaar)
   

  - (G)een boodschap aan het centrum?  - To BIZ or not to BIZ?

   

  - Winkelvastgoed als intrument

  - Een gat in de markt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.