Close Menu
Den Haag centrum

Den Haag centrum

Alkmaar

Alkmaar

Almelo centrum

Almelo centrum

Zwolle centrum

Zwolle centrum

AnalyZus

Branche:
Ruimtelijk onderzoek & advies

Bedrijfsgegevens:
Multatulilaan 8
1215 BJ Hilversum
06-52561220
http://www.analyzus.nl

Contactpersoon:
Mevr. Anouk Smeltink-Mensen
06-52561220
info@analyzus.nl

Bedrijfsomschrijving

AnalyZus is een ruimtelijk-economisch onderzoeks- en adviesbureau dat wordt gerund door Anouk Smeltink-Mensen. Vanuit haar brede achtergrond in retail, onderzoek en beleid voorziet Anouk met AnalyZus ondernemers, overheden, vastgoedeigenaren en intermediaire organisaties van kennis ten behoeve van beleid en strategische keuzes rondom (de locaties van) winkels en andere consumentenvoorzieningen.

Product/dienst
 • Haalbaarheidsonderzoek, economische effectrapportages, DPO’s
 • Consumenten- en klantonderzoek, koopstromenonderzoek
 • Beleidsonderzoek, -advies en -evaluatie

AnalyZus voorziet winkelgebieden van kennis (feiten) over de prestaties van het winkelgebied (structuur, functioneren, consumentengedrag en -beleving etc.). Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de vier speerpunten van Platform DNWS: de consument centraal. Met deze kennis wordt bij de stakeholders bewustzijn gecreëerd en kunnen de discussies worden gevoerd op basis van feiten over het gedrag van consumenten en het functioneren van winkelgebieden.

Meerwaarde winkelgebieden

 • Brede onderzoeks- en adviesexpertise: van vestigingsplaatsonderzoek voor individuele retailers tot analyse en advies rondom het functioneren van de regionale voorzieningenstructuur
 • Onderdeel van een uitgebreid netwerk van onderzoekers en adviseurs. In veel projecten werkt AnalyZus samen met andere organisaties die – afhankelijk van de vraag van de klant – de gewenste expertise inbrengen. AnalyZus verzamelt de juiste kennis en deskundigheid om zich heen en coördineert het project van A tot Z.
 • Netwerkpartner van de Rabobank.
Thema's/onderwerpen
Klantinformatie en -binding, Beleidsadvies, Koopstromenonderzoek, Consumentenonderzoek

Cases / portfolio

 • 5W Shopper Journey in Baarn

  In opdracht van de gemeente Baarn en de Coöperatie Centrum Baarn heeft Analyzus de 5W Shopper Journey ingezet om een wenselijk profiel voor het centrum te bepalen Deze onderzoeksmethode gaat uit van vijf w’s: wie, waar, waar, wat en waarom. De tool maakt o.a. zichtbaar op welk moment consumenten welke keuze maken en vooral ook waaróm ze dat doen. Bekijk hier de uitkomsten van het onderzoek.

 • Functioneren consumentenvoorzieningen Arnhem-Nijmegen

  Onderzoek naar de ruimtelijke en economische positie van de detailhandel en vrijetijdssector in de regio Arnhem-Nijmegen in opdracht van gemeenten en lokale Rabobanken. Met het resultaat beschikken de regio en de gemeenten over concrete handvatten voor het realiseren van een toekomstbestendige detailhandelstructuur.

 • Keizerswaard – kloppend hart van IJsselmonde

  Onderzoek onder zowel de bezoekers van het winkelcentrum, de inwoners van het marktgebied, de ondernemers in het winkelcentrum als de gemeente Rotterdam om de meningen, wensen en ideeën rondom de toekomst van het winkelcentrum inzichtelijk te maken. Het onderzoeksresultaat vormt de inhoudelijke basis voor de beoogde renovatie van het winkelcentrum

 • Haalbaarheidsonderzoek: nieuw hotel voorziet in grote lokale behoefte

  Op verzoek van een stedenbouwkundig adviesbureau heeft AnalyZus een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een nieuw te realiseren hotel. In het onderzoek is de markt voor zowel recreatief als zakelijk verblijf in de betreffende regio uitgebreid verkend en inzicht geboden in de haalbaarheid en gewenste propositie.

Reviews

Momenteel zijn er geen reviews beschikbaar.